AGERE заң фирмасы > Фирманың қызметі > Зияткерлік меншік объектілеріне құқық тіркеу Тауар белгілер, таңба қызметтері және олардың атауы, тауардың шыққан жерінің тіркеулері

Зияткерлік меншік объектілеріне құқық тіркеу Тауар белгілер, таңба қызметтері және олардың атауы, тауардың шыққан жерінің тіркеулері

Заңгерлік фирма AGERE  зияткерлік меншік объектілеріне мемлекеттік шығармашылық әрекет қорытындысы және азаматтық айналымдағы, тауар, жұмыс және қызмет (фирмалық атау, атау, тауар белгісі, тауардың шығарылған жерінің атауы), қатысушылар жекелендіру әдісі мен байланысты барлық қызмет етеді соның ішінде жүзеге асыратыны:

1)     корпоративтік құжаттарды дайындау жобалары (шешім, қатысушылардың жалпы жиналыс хаттамасы, шарттар, лицензиялық келісім,  сенімхаттар және басқа құжаттар талап ететін зияткерлік меншік объектісіне мемлекеттік тіркеу құқығы);

2)     зияткерлік меншік объектілерін дайындау және құжаттарды ұйғару іздеу, барабарлығын және ұқсастығын іздеу (хат, өтініш, сенімхаттар);

3)     әділет органынан, Қазақстан Республикасының мемлекеттік орган өкілетінен ресми жауаптар өткізу және алу;

4)     құжаттарды нотаризациялау;

5)     құжаттардың мәтіндерін орыс, қазақ және шетел тіліне аудару және аударылған мәтінді нотариалдық растау;

6)     арызбы беру және экспертизаны жүргізу белгіленген жинауды төлеу, экспертизаны жүргізу және тіркеу мемлекеттік баж;

7)     Қазақстан Республикасының орган өкілетінің тіркеу/қайта тіркеу жолдама;

8)     Зияткерлік меншік объектілерін тіркеу  құқығы ауызша және жазбаша кеңестер.

 

Заң қызметтері